İstanbul Tarihi Yarımada kapsamında yer alan, her meslekten, kurum ve kuruluşlardan, sivil toplum örgütlerinden, özel kuruluşlardan ve kullanıcılardan gelecek tecrübeleri 1- 5 Ekim 2013 tarihlerinde oluşturulacak İSTYAM 2013 platformunda hep beraber değerlendirme arzusu içindeyiz.

İSTYAM 2013 Sempozyumuna bildiri, poster, çalıştay ya da dinleyici olarak katılmak isteyenler kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Oluşturulacak çalıştaylar da her disiplinden anlayışa açıktır.

Öğrenciler, ileride ilan edilecek çalışma konuları belirlenmiş çalıştaylara katılabileceklerdir. Katılımcılardan gelen talepleri dikkate alan düzenleme kurulu, sponsorlukları da dikkate alarak; İSTYAM 2013 Sempozyumuna bildiri, poster, çalıştay kabulünü, ücretsiz olarak düzenlenmesine karar vermiştir. Bu aşamaya kadar başvuru yapan katılımcılara yatırmış oldukları bedeller, iade edilecektir.

Dünyanın kültürel değerleri içinde önemli bir yeri olan İstanbul Tarihi Yarımada için sözü olabilecek herkesi bekliyoruz.